Käännetyt katot ja terassit 

Lämmöneristettyjen pihakansien ja terassien rakenteena käytetään lähes yksinomaa käännettyä ratkaisua. Vedeneristys on lämmöneristyksen alapuolella suojassa mekaaniselta rasitukselta, lumelta ja jäältä. Se pysyy lähes aina tasalämpöisenä sekä toimii samalla höyrynsulkuna.

Yleensä käännetyn rakenteen alustana on valettu betonilaatta tai elementeistä tehty laattarakenne. Tarvittavat kallistukset tehdään betonilla valaen ennen vedeneristystä.

Vaikka vedeneristys on lämmöneristeen alapuolella, johdetaan pääosa vedestä rakenteen pintakerrosta myöten pois. Tämä on otettava huomioon pintarakenteiden ja pihakaivojen suunnittelussa.

Vedeneristys mitoitetaan Kattoliiton suositusten mukaisesti ja se kiinnitetään kauttaaltaan alustaansa. Lämmöneristeenä käytetään vettymättömiä ja riittävän puristuslujuuden omaavia tuotteita, yleensä XPS-levyjä tai kevytsoraa.